De Zytec contactloze magneetkoppeling is een Game Changer in rotating equipment, die het mogelijk maakt kosten te verlagen, energie te besparen en CO2 uitstoot te reduceren. Installaties worden contactloos en toch verbonden, wat het nieuwe hoogste niveau van betrouwbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en laagste TCO oplevert. Met deze innovatieve technologie wordt het mogelijk tot wel 50%  energie te besparen en tot 50% de operationele kosten te reduceren. Toepassingen zijn pompen, ventilatoren, generatoren, compressoren, transportbanden, etc die gebruikt worden in sectoren zoals de industrie, water en afvalwater, verwarming en airconditioning, chemische industrie, petrochemische industrie, maritieme sector, papierindustrie en mijnbouw.
 
De baanbrekende technologie biedt een oplossing voor vele diverse problemen met betrekking tot rotating equipment. De eenvoud is de kracht van de oplossing. Een mechanische oplossing die eenvoudig en snel toe te passen is in zowel bestaande (retrofit) als in nieuwe installaties. De Zytec magneetkoppeling verbindt contactloos machines met elkaar en kan de snelheid van de installatie regelen. Er zijn dus minder onderdelen nodig, wat maakt dat de totale installatie robuster en betrouwbaarder wordt. 
 

De resultaten zijn vaak spectaculair.

 • Bij vier pompen waren binnen 2 dagen vier Zytec koppelingen geinstalleerd hetgeen een energiebesparing opleverde van 340 huishoudens (= 600 ton CO2). Dit met een terugverdientijd van 1,1 jaar.
 • Bij een bedrijfkritische ventilator is met een Zytec koppeling het onderhoudsinterval van 6 maanden verlengd naar 6 jaar, trillingen zijn met 80% gereduceerd. Dit met een terugverdientijd van 0,8 jaar.
 • Bij een ventilator in een explosieve omgeving (ATEX)  is de vloeistofkoppeling  (bevat onderhouds- en slijtage onderdelen zoals lagers, seals en olie) vervangen door een onderhoudsarme Zytec koppeling (bevat geen onderhouds- of slijtage onderdelen zoals lagers, seals en olie) waardoor het onderhoudsinterval is verlengd van 2 jaar naar 20+ jaar. Verder is de veiligheid toegenomen omdat bij falen van de vloeistofkoppeling de temperatuursmeltplug smelt en de olie uit de vloeistofkoppeling wordt geslingerd. Dit kan met een contactloze magneetkoppeling niet meer voorkomen. 

De Zytec koppeling biedt oplossingen voor onder andere:

 • Betrouwbaarbeid verhogen
 • Total Cost of Ownership verlagen
 • Energie besparen en CO2 reduceren
 • Onderhoud reduceren
 • Misuitlijning
 • Schone toerentalregeling (geen harmonische vervuiling)
 • Power Quality verbeteren (onvoorspelbare spookstoringen voorkomen)
 • Veiligheid verbeteren
 • Trillingen en geluid reduceren
 • Schok preventie
 • Gevolgschade beperking bij verzakkingen en aardbevingen
 • ATEX compliance

Doordat er significante energie- en kostenbesparingen (vaak verborgen) plaatsvinden, zal de terugverdientijd met Zytec oplossingen meestal minder dan 2 jaar met een rendement van meer dan 30% zijn. 

outbox_1_0

OUT-OF-THE-BOX

Door out-of-the-box te denken over de nieuwe mogelijkheden die de contactloze magneetkoppeling biedt, worden ook wij steeds weer verrast over de problemen die nu ineens kunnen worden opgelost. De mogelijkheden zijn eindeloos indien je contactloos met elkaar verbindt. Op schepen is het mogelijk om ...

atex_3_960x420_0

ATEX COMPLIANCE

In veel bedrijven kan de aanwezigheid van brandbare stoffen niet voorkomen worden. Veilige toepassing van technische installaties in explosieve atmosferen is een complexe aangelegenheid. Zo dienen huidige toegepaste koppelingen binnen bepaalde grenzen van uitlijning te worden geinstalleerd. Deze voo ...

hse_2

HSE VERBETERING

Uw onderneming heeft de verantwoordelijkheid om medewerkers en samenleving te beschermen tegen eventuele nadelige gevolgen van uw bedrijfsvoering. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het voorkomen van lekkages of het reduceren van geluid. De contactloze magneetkoppelingen hebben op dit gebied ...

overload_2

BESCHERMING TEGEN OVERBELASTING

Obstructies en/of blokkades aan de lastzijde van de installatie komen regelmatig voor. Er is bijvoorbeeld een onverwachte gebeurtenis in het proces waardoor een lopende band vast komt te staan, of een pomp raakt plotseling geblokkerd, een mixer loopt vast in het medium. Vele verschillende voorbeelde ...

schokpreventie_2_960x420_0

SCHOK PREVENTIE

Het contactloos verbinden van machines zorgt ervoor dat eventuele schokken in het proces (bijvoorbeeld stenen op een lopende band, of een steen in een pomp) of door een externe oorzaak (bijvoorbeeld heien, een drilboor, explosies of een aardbeving) opgevangen worden. De koppeling gaat hierdoor niet ...

mechanical_soft_start_1_0

MECHANISCHE SOFT START

Met de contactloze magneetkoppeling is er altijd een snelheidsverschil tussen de motor en de lastzijde. Hierdoor is er bij het opstarten van een installatie met alle Zytec koppelingen automatisch een mechnische softstart van 1-2 seconden. Tevens komt de motor nooit hard in. In combinatie met een sta ...

geluid_1

GELUID & TRILLINGEN REDUCEREN

Alle huidige vaste koppelingen hebben een uitlijningstolerantie van 0,1 mm. Door temperatuursschommelingen, verzakkingen, aardbevingen etc is de installatie gedurende de operatie vaak buiten haar tolerantie. De uitlijning is enkel bekend als je hem net gemeten hebt, daarna weet je niet wat er tussen ...

misalignment_4_v2_0

MISUITLIJNING OPLOSSEN

Onderzoek heeft aangetoond dat een uitlijning buiten de acceptabele toleranties de oorzaak voor wel 50% van alle schadegevallen aan roterende machineonderdelen is. Verkeerde uitlijning betekent: Vroegtijdige slijtage van lagers, afdichtingen, assen en koppelingen Hoge temperaturen aan lag ...

power_quality_1

POWER QUALITY VERBETEREN

De digitalisering van de industrie, het gebruik, in toenemende mate, van electronische aparatuur, LED verlichting en het plaatsen van frequentieregelaars op elektromotoren, hebben er toe geleid dat er meer en meer problemen ontstaan door een slechte kwaliteit van het elektriciteitsnet. Het resulteer ...

onderhoud_2

ONDERHOUD REDUCEREN

Door het contactloos koppelen van de motor aan de rest van de installatie wordt de slijtage tot een minimum beperkt. De Zytec contactloze magneetkoppeling is een mechanische component waarvan de installatie eenvoudig en het onderhoud minimaal is. Met de contactloze magneetkoppeling wordt ingespee ...

tco_solution_iceberg

KOSTEN REDUCEREN

De Total Cost of Ownership (TCO) van uw installatie bestaat uit vele onzichtbare kosten. Het ontbreken van een fysieke verbinding tussen de motorzijde van de installatie en de aangedreven zijde van de installatie biedt meerdere voordelen ten opzichte van een installatie waarbij deze verbinding wel ...

energiebesparing_2_960x420_1

ENERGIE & CO2 BESPAREN

Met de Zytec contactloze magneetkoppeling bespaart u energie daar waar het tot op heden niet technisch of economisch haalbaar was. Energiebesparingen tot 50% zijn mogelijk. Energiebesparing is een kernpunt om te komen tot een duurzame productie. Energiebesparing draagt bij aan het bereiken van uw ...

reliability_schietschijf_0

BETROUWBAARHEID VERHOGEN

Betrouwbaarheid verbeteren is vaak nummer 1 prioriteit. Het is echter vaak lastig om dit inzichtelijk te maken. Huidige installaties zijn vaak uitgevoerd met koppelingen die een fysieke verbinding maken tussen motor en aangedreven zijde. Maar ook met automatische smoor- en regelkleppen. Er wordt ...